آیا به غیر از اون پنج شش مدل کسب و کاری که توی اکثر کتابا از جمله کتاب خلق مدل کسب و کار استروالدر معرفی شده، مدل‌های کسب و کار دیگه‌ای هم هست؟ مدل های پیاده شده و تست شده.

این سوال موضوع مرتبط ندارد.