آیا دوره مدیریت گذروندید؟ راضی بودید؟ توی کدوم موسسه یا آموزشگاه؟

این سوال موضوع مرتبط ندارد.

بهترین دوره مدیریتی که توی ایران میشه گذروند بدون شک دوره mba دانشگاه شریف هست و لاغیر