آیا شما میدونید کدوم تست شخصیتی برای گزینش نیروی کار مناسب تره ؟

این سوال موضوع مرتبط ندارد.

من پیشنهادم به شما تست هالند هست که نتایجش خیلی به واقعیت نزدیک هست

تست mbti خیلی معروفه توی این زمینه

تست های خیلی زیاد و متفاوتی برای ارزیابی و استخدام وجود داره و هر مجموعه و سازمان و شرکتی می تونه بسته به تشخیص مدیر منابع انسانی اش از یکی یا چنتا از این تست ها استفاده کنه. معروف ترین این تست ها هالند و دیسک و مایرزبریگز هست. نئو هم بعضی شرکت ها استفاده می کنند