بهترین کتاب های حوزه بازاریابی به نظر شما کدوم کتاب هاست؟

این سوال موضوع مرتبط ندارد.

اصول بازاریابی کاتلر که خب کتاب کلاسیک این حوزه هست کتاب آقای بیکر Baker با عنوان کتاب بازاریابی کتاب بازاریابی چریکی یا گوریلا مارکتینگ