به نظرتون تعطیلی دوساله مدارس و دانشگاه‌ها چقدر بازار کوله پشتی رو تحت تاثیر قرار داده؟ به نظرتون الان وقت مناسبی برای ورود به بازار کوله پشتی هست؟

این سوال موضوع مرتبط ندارد.