به نظر شما بهترین راه برای پایین آوردن قیمت میوه و محصولات کشاورزی چیه؟

موضوع مرتبط : 

اقتصاد

اگر بشه سود واسطه ها رو کاهش داد، قیمت تغییر قابل توجهی می کنه. مثلا اینکه دولت حمایت کنه و محصولات کشاورز رو به قیمت منصفانه پیش خرید و وارد بازار کنه یا سود واسطه ها محدود بشه.

کوچک کردن سهم دلال ها از بازار