به نظر شما در انتخابات ریاست جمهوری 1400، اصولگرایان پیروز خواهند شد یا اصلاح طلبان؟

موضوع مرتبط : 

انتخابات 1400

چون مشارکت کم خواهد بود، اصولگرایان برنده میشن

اصول گرایان

اصولگرایان