تجربه جذب سرمایه از صداستارتاپ رو داشتین؟ چجوریه؟ اگر بعد از یک سال سرمایه گذار، راند بعدی رو نتونیم جذب کنیم چی میشه؟

این سوال موضوع مرتبط ندارد.

ما روی یکی از کسب و کارهامون در برناک موفق شدیم پذیرش تیم صد استارتاپ رو بیگریم و بریم بای عقد قرارداد اما شرایط قرارداد صد استارتاپ کمی سخت گیرانه بود به این شکل که اولا دقیقا مشخص نمیشد چند درصد از کسب و کار رو باید بدیم و یه میزان سیالی در نظر گرفته شد ثانیا ملزم می شدیم تا یک سال بعد سرمایه ی راند بعدی رو هم جذب کنیم و این برامون عملی نبود. لذا در نهایت باشون به قرارداد نرسیدیم.