تفاوت اصلی بازاریابی b2c و بازاریابی b2b چیه؟ به زبان ساده

این سوال موضوع مرتبط ندارد.

خیلی تفاوت در این زمینه هست. از اعداد و ارقامی که در بحث قیمت گذاری در میون هست تا نوع فروش و قرارداد و کانال های بازاریابی و مدل متقاعد سازی و ... خلاصه دو تا دنیای کاملا متفاوت هستن این دو