شما طرفدار چه سبک موسیقی ای هستید سبک شجریان طور یا تتلو طور؟

موضوع مرتبط : 

موسیقی

هیچ کدوم

به بقیه سبک ها علاقه دارم

متناسب با احوالاتمم میتونه دوتاش مورد علاقه باشه

فقط موسیقی فیلم