علاقه مند به ریاضیات و اقتصاد هستم ،در گرایش مدیریت مالی چه فاکتور های دیگری برای موفقیت لازم است؟

این سوال موضوع مرتبط ندارد.

همون جور که از اسم رشته هم پیداست، دید مدیریتی داشتن خیلی مهمه در این زمینه و فردی که قصد داره بره رشته مدیریت مالی، باید یه نگاه تحلیلی خوب و یه قدرت تصمیم گیری خیلی خوب داشته باشه. کلا تصمیم گیری کلید اصلی مدیریت ه

همون جور که از اسم رشته هم پیداست، دید مدیریتی داشتن خیلی مهمه در این زمینه و فردی که قصد داره بره رشته مدیریت مالی، باید یه نگاه تحلیلی خوب و یه قدرت تصمیم گیری خیلی خوب داشته باشه. کلا تصمیم گیری کلید اصلی مدیریت ه